08 juni 2016

Eerste steenlegging van de nieuwbouw Benjamien & 15 appartementen

Het stadsbestuur Veurne en AGB Veurne bouwen in samenwerking met de Woonmaatschappij Ijzer en Zee en Bouwonderneming Catteeu, een nieuwe buitenschoolse kinderopvang met daar bovenop 15 appartementen.

Op 8 juni 2016 vond de eerste steenlegging van de nieuwe BKO Benjamien plaats op de hoek Brugse Steenweg – Kerkplein in De Nieuwstad (Veurne)