bouwproces - Bouwonderneming Catteeu

de stappen in een bouwproces

U wilt weten wat u te wachten staat?

Lees dan zeker onderstaand proces,
dat weergeeft welke stappen doorgaans doorlopen worden.

01. U wilt bouwen en ...

  • U hebt al een architectenplan?
  • U hebt nog geen architectenplan?
  • U wilt bouwen met sleutel op de deur?

In al deze gevallen kunt u bij ons terecht! 

Wij nodigen u uit voor een gesprek om uw specifieke visie, noden en wensen volledig te begrijpen. Door middel van open communicatie en samenwerking zorgen we ervoor dat het ontwerp volledig aansluit op uw behoeften en verwachtingen. 

02. Na de kennismaking met u en eventueel uw architect, vertalen wij uw plannen in een correcte en duidelijke, gedetailleerde offerte, dit is het fundament waarop we samen verder bouwen. 

03. Nadat de offerte werd goedgekeurd en eventuele aanpassingen zijn gemaakt, volgt het proces van de officiële documentatie. Naast het ondertekenen van het contract, worden er ook vergunningsaanvragen gedaan. Deze vergunningen zijn essentieel om te zorgen voor wettelijke naleveing en om de benodigde goedkeuringen te verkrijgen voor het starten van de bouwwerkzaamheden. 

04. De timing waarbinnen wij uw bouwproject zullen realiseren wordt vastgelegd. 

Tijdens het bouwproces garanderen we een uitstekende werfopvolging met aandacht voor detail, timing en budget. We staan u dan ook met raad en daad bij op het vlak van energiezuinig bouwen, en de nieuwste technieken en trends in de bouwwereld. We werken met ons eigen onlineplatform 'mijn Catteeu', hier worden alle documenten, afspraken en keuzes handig gebundeld op één plaats. 

05. De werf wordt voorbereid, hierbij wordt een vaste projectleider aangesteld. Alle communicatie en keuzes verlopen via 'mijn Catteeu'. 

06. Na deze voorbereidende fasen van het bouwproces realiseren wij uw bouwproject binnen de afgesproken termijnen. Hierbij worden de veiligheids- en de EPB-normen gerespecteerd.

Het project wordt afgewerkt volgens de plannen conform de technische beschrijving van de te gebruiken materialen via de bijgaande meetstaat en prijsofferte.

07. Samen met u overlopen we eventuele min-/meerwerken zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Openheid en transparantie zijn de sleutel tot een succesvolle samenwerking. 

08. We sluiten het bouwproject af met een voorlopige oplevering. De definitieve oplevering gebeurt één jaar later. Onze betrokkenheid stopt niet wanneer het bouwproject is voltooid. We bieden nazorgdiensten om ervoor te zorgen dat alles naar wens is en alle vragen of zorgen worden aangepakt. Uw tevredenheid is onze hoogste prioriteit, en we streven ernaar om langdurige relaties op te bouwen met onze klanten. 

Door deze stappen zorgvuldig te doorlopen, leggen we een solide basis voor een soepel verlopend bouwproces.